ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επίσκεψη στο Μαιευτήριο.
  • Παρακολούθηση & εξέταση του νεογνού.
  • Παροχή συμβουλών για τη φροντίδα του.
  • Υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.
  • Συμβουλευτική γονέων.
  • Αναπτυξιολογική εκτίμηση (α-test).
  • Εμβολιασμοί σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς οδηγίες.
  • Για επείγοντα περιστατικά, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους γονείς επί 24ώρου βάσεως.